free web maker

ÁSZF

Regisztrációddal autómatikusan elfogadod a szabályztunkat!

1

1. Felhasználási feltételek tárgya :

1.1 A SnakeCore.hu online játékokat biztosít weboldalán, KIZÁRÓLAG szórakoztatási célból.
Tilos ezeket nyereségszerzésre vagy üzleti célokra felhasználni! 

2

2. Szolgáltatás igénybevétele :

2.1 A SnakeCore.hu által üzemeltett internetes játék és egyéb szolgáltatások
igénybevételének előfeltétele a felhasználó regisztrációja. A felhasználó regisztrációjával
automatikusan elfogadja jelen felhasználási feltételeket.
2.2 A sikeres regisztrációhoz a felhasználónak meg kell adnia egy felhasználónevet és egy
működő email címet. A megadott felhasználónév nem sértheti harmadik személy jogait,
nem ütközhet közerkölcsbe. A felhasználó felelősséget vállal adatai hitelességéért.
2.3 A regisztráció csak természetes személyek számára engedélyezett. Amennyiben a
felhasználó kiskorú, a regisztrációjának elküldésével biztosítja a másik szerződő felet
törvényes képviselője beleegyezéséről.
2.4 A sikeres regisztráció után, egy felhasználói fiók jön létre. A felhasználói fiókba a
felhasználó bármikor be tud jelentkezni a SnakeCore szerverére, adatait meg
tudja változtatni. A felhasználó fiók a SnakeCore.hu beleegyezése nélkül nem ruházható át
harmadik személy számára.
2.5 A regisztrációt minden esetben a felhasználónak kell végeznie. Nem kötelezhető erre a
SnakeCore.hu, vagy bármely harmadik személy.

3

3. A felhasználó kötelezettségei:

3.1 A felhasználó köteles titokban tartani bejelentkezési adatait. A felhasználó jelszavát
harmadik fél számára nem adja ki!
3.2 A felhasználó garantálja, hogy az általa regisztrációkor megadott adatok valósak.
3.3 A felhasználó bejelentkezési adatait kizárólag a SnakeCore.hu oldalán használja fel és a minecraft szerveren. A
SnakeCore.hu játékszerverén van lehetőség a regisztrált adatok megváltoztatására is.
3.4 A SnakeCore.hu weboldalán található tartalmak (grafikák, képek, szövegek, hangok,
videók) a SnakeCore.hu tulajdonát képzik. Felhasználásuk csak előzetes írásos engedéllyel
lehetséges. A közzétett tartalmak elérése csak olyan módon engedélyezett, hogy az ne
akadályozza a többi felhasználót a SnakeCore.hu weboldalának elérésében.
3.5 Abban az esetben, ha a felhasználóban felmerül az a gyanú, hogy egy harmadik személy
birtokába került az ő jelszava, köteles azonnal megváltoztatni jelszavát.re Passionate

4

4. Online játék szabályai :

4.1 A felhasználó a játékmenetben maximum 1 darab felhasználói fiókkal vehet részt 1
darab számítógépről. A több fiókkal egyidejűleg való bejelentkezés tilos! Amennyiben ezt a
felhasználó megszegi, a mineside.hu bármikor szabadon tilthatja, vagy törölheti a
felhasználó fiókjait.
4.2 Tilos különbféle programokkal helyettesíteni a felhasználó tevékenységeit. Értsd:
botokkal, scriptekkel.
4.3 Tilos a játékmenetet bármilyen segédprogrammal vagy modullal manipulálni! A
felhasználó nem használhat külső programokat azon célból, hogy előnyhöz jutassa magát a
többi játékossal szemben.
4.4 A felhasználó a játékban megszerzett virtuális tárgyait nem értékesítheti "valódi"
pénzért. Tilos a megszerzett tárgyakkal a csere általi kereskedés is!
4.5 Az online játékban használt és vásárolt virtuális javak minden jogával a SnakeCore.hu
rendelkezik. Ugyanezen szabály vonatkozik a felhasználó által létrehozott virtuális javakra is.

5

5. Kötelezettségszegésből adódó következmények :

5.1 A SnakeCore.hu nem felel azokért a károkért, amelyeket egy felhasználó egy másik
felhasználóval szemben követett el. Ebben az esetben viszont a SnakeCore.hu dönthet úgy,
hogy a vétkes felhasználó számára megtiltja szolgáltatásai elérését.
5.2 A SnakeCore.hu nem felel azokért a károkért, amelyeket egy felhasználó
kötelezettségszegéséből erednek.

6

6. Használati díjak :

6.1 Az online játékok használata ingyenes.
6.2 Bizonyos tulajdonságok azonban csak fizetés ellenében vehető igénybe. A fizetős
tulajdonságok pontos listáját és árát a mineside.hu weboldalán találja meg a felhasználó.
Minden megvásárolt tulajdonság korlátozott ideig használható. Az időkorlát mértéke a
SnakeCore.hu weboldalán található meg. Időkorlát nem minden esetben áll fent. A vásárló
köteles a feltételeket elolvasni.
6.3 A SnakeCore.hu fenntartja a jogot arra, hogy megváltoztassa a vásárolható tulajdonságok
árát.
6.4 Az emelt díjas SMS fizetés mód, csak telefonszámlát fizető Felelős személy
beleegyezésével használható.
6.5 A felhasználónak garantálnia kell, hogy fizetős tulajdonság vásárlásakor valós és hiteles
adatokat ad meg magáról. (különös tekintettel a banki és SMS vásárlás esetén)

7

7. Szerződés megszűnése :

7.1 A felhasználó bármikor kérheti a szerződés felbontását, tárolt személyes adatainak
törlését. Ezt minden esetben írásos formában, e-mailben vagy levélben kell kérvényeznie.
7.2 Amennyiben a felhasználó megszegi a jelen szerződésben foglaltakat, a SnakeCore.hu
bármikor azonnal felbonthatja vele a szerződést. A SnakeCore.hu jogosult az inaktív
felhasználók adatainak törlésére is!
7.3 A szerződést mindkét fél bármikor felmondhatja. A felmondásnak határideje nincs,
azonnali hatállyal felbontásra kerül a megállapodás.
7.4 Amennyiben a mindenkori online játék vagy a mindenkori szolgáltatás nem határoz meg
mást, akkor a SnakeCore.hu weboldal és az online játék és egyéb szolgáltatások használatára
vonatkozó szerződés korlátlan időtartamra kerül megkötésre.

8

8. Adatkezelés :

8.1 A SnakeCore.hu személyes adatokat csak a felhasználó beleegyezésével tárol. A
felhasználó a beleegyezését a regisztrációs űrlap elküldésével jelzi a SnakeCore.hu felé.
8.2 A tárolt adatokat a SnakeCore.hu harmadik személy számára nem adja ki.
8.3 Adatvesztésért a SnakeCore.hu nem vonható felelősségre, amennyiben az rajta kívülálló
okból következik be. (pl.: természeti katasztrófa, áramszünet, internetszolgáltató hibája,
háború vagy hurrikán)
8.4 A megadott email címre a SnakeCore.hu reklám jellegű levelet küldhet.

9

9. Vegyes rendelkezések :

9.1 Tilos a felhasználónak megkerülnie a SnakeCore.hu online játékbeli korlátozásait. (vagy
törekedni arra)
9.2 A SnakeCore.hu fenntartja a jogot jelen szerződés megváltoztatására. A változtatásról a
felhasználókat 14 nappal az életbe lépés előtt köteles tájékoztatni. A tájékoztatás a
SnakeCore.hu weboldalán vagy e-mailben történik. A SnakeCore.hu felhívja a felhasználók
figyelmét a kéthetes határidő, a felszólalási jog jelentőségére, és a hallgatás jogi
következményeire.

10

10. Visszavonási Eljárás :

Elállási jog
Visszavonhatja a szerződését 14 napon belül, indoklás nélkül, írott formában (például
levélben, faxon vagy e-mailben). A visszavonási időszak az írásbeli visszavonási utasítás
készhezvételekor kezdődik, nem a szerződés befejezése és nem az informáló kötelességünk
teljesítése előtt. Ahhoz hogy a visszavonási határidőt tartani lehessen, a visszavonási
szándékról való nyilatkozatot időben kell elküldeni.
A visszavonás következményei
Egy érvényes visszavonás esetén mindkét fél köteles visszatéríteni az általa nyújtott
teljesítéseket és az esetlegesen ezekből húzott hasznot (pl. kamatokat) kiadni. Amennyiben
Ön a kapott teljesítést teljes egészében vagy részben nem tudja, vagy csak leromlott
állapotban tudja visszatéríteni, akkor a megfelelő mértékben esetlegesen egyenértéket
köteles fizetni. A fizetési kötelezettségeket 30 napon belül kell teljesíteni. A határidő az Ön
számára az elállási nyilatkozat elküldésével kezdődik, számunkra pedig annak
kézhezvételével.
Különleges megjegyzések
A visszavonási joga idő előtt érvénytelenné válik, ha a szerződés mindkét oldalon
megkezdődött és teljesítve lett a visszavonási joggal való élés előtt.